Επικοινωνία

Εργατών Τύπου 24, Ηλιούπολη ΤK: 16346

Τηλ. 210 9023206, 210 9023227.  Fax 210 9025365